Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je úterý 26.9.2023
svátek má Andrea
zítra Jonáš

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

CAHNŮV AXIÓN
Když vše ostatní selže, přečtěte si návod.

MUDr. Jana Vlková

MUDr. Jana Vlková je rehabilitační lékařkou a věnuje se rehabilitační léčbě stresové inkontinence moči
MEDEA THERAPY s.r.o., Ambulance rehabilitace a fyzikální medicíny,
www.medeatherapy.cz, kontakt: medeatherapy@seznam.cz

 

V kterém věku se většinou objevuje inkontinence (únik moči) a jak často postihuje ženy a muže?

Močová inkontinence se vyskytuje u obou pohlaví a prakticky ve všech věkových skupinách, postihuje dokonce i děti. V reprodukčním věku se vyskytuje inkontinence asi 3:1 v neprospěch žen. Ve stáří dochází k vyrovnání poměrů až převaze postižení u mužů. Po 80. roce věku jsou poměry postižení mužů a žen inkontinencí prakticky vyrovnané.


Proč k inkontinenci dochází a které nemoci, například infekční, ji ovlivňují?

Rozlišujeme několik typů inkontinence. Stresovou inkontinenci moči – nejčastější příčinou vzniku jsou oslabené svaly pánevního dna, porucha udržení moči není doprovázena nucením k močení. Dále popisujeme urgentní inkontinenci, kdy dochází k mimovolnímu stahu svaloviny močového měchýře, objevuje se nutkavý pocit na močení. Tato porucha udržení moči je způsobena např. infekcí močových cest nebo doprovází některá neurologická onemocnění. Inkontinence smíšená se projevuje překrýváním projevů stresové a urgentní inkontinence. Paradoxní inkontinence znamená de facto nemožnost se spontánně vymočit při plném močovém měchýři, dochází k „odkapávání“moči. Porucha doprovází např. poranění páteře.


Do jaké míry je problém s inkontinencí řešitelný a na koho se může pacient obrátit o pomoc?

Poruchy udržení moči se ve vysokém procentu dají vyřešit nebo alespoň výrazně zmírnit. Pokud tedy pacient zjistí poruchu udržení moči, měl by se co nejdříve obrátit na svého praktického lékaře, ženy často vyhledají jako prvního gynekologa. Praktický lékař na základě anamnézy navrhne dovyšetření – laboratorní vyšetření, vyšetření specialistou z oboru urologie, gynekologie, urogynekologie, ale dle obtíží třeba i neurologie, rehabilitace nebo interní medicíny. Podle výsledků vyšetření je navržena léčba odpovídající typu inkontinence.


Lze dodržováním určitých režimových opatření docílit zlepšení? Co v tomto ohledu doporučujete?

Ano, lze docílit zlepšení. S ohledem na skutečnost, že rozlišujeme několik typů inkontinence, nejsou jednotná ani doporučení stran režimových opatření. Obecně lze doporučit dodržování racionálního pitného režimu, udržovat přiměřenou hmotnost a také kondici. Závažný problém představuje porucha průběhu vyprazdňování močového měchýře – je nutné močový měchýř vyprazdňovat pravidelně, během močení nepřerušovat proud moči a ke konci močení nedotlačovat. U pacientů trpících stresovou (event. smíšenou) inkontinencí je třeba se zamyslet nad prováděním pohybů u fyzicky náročného zaměstnání, kde se objevuje zvedání těžkých břemen. Řešit je třeba chronickou zácpu i chronický kašel. U pacientů trpících urgentní inkontinencí představují režimová opatření vlastní léčbu, kterou nazýváme trénink močového měchýře. Léčbu, úpravu mikčních návyků, (mikce = močení) zahajuje a provádí pacient pod dohledem odborníka.
Významné zlepšení kvality života osob trpících inkontinencí přináší také používaní vhodných pomůcek. Častou chybou vyplývající ze studu a obavy z řešení inkontinence bývá používání menstruačních vložek místo pomůcek – vložek pro inkontinentní. Menstruační vložky jsou určeny k jinému účelu, ale nejsou určeny k zachycení moči. Vložky pro inkontinentní účinně redukují zápach moči a absorbují event. větší množství tekutiny. Pomůcky pro inkontinentní jsou prodyšné a mají i antibakteriální úpravu.


Jaké sporty jsou v souvislosti s tímto zdravotním omezením vhodné a které nikoliv?

Doporučení v tomto smyslu jsou vztahována k inkontinenci stresové event. smíšené. Pacienti by se měli vyvarovat všech aktivit, kde se objevují poskoky, tvrdé dopady, zvedání těžkých břemen. Během pohybových aktivit by se nemělo objevovat silové zadržování dechu. Vhodnými aktivitami jsou například plavání, jízda na kole, jóga, taiči, běh na lyžích...


Přispívá pojišťovna na zdravotní pomůcky podle typu postižení (lehká, střední a těžká inkontinence)? V jaké výši a kdo je může předepsat?

Pojišťovny přispívají na pomůcky pro inkontinenci na základě zařazení pacienta do skupiny SKP 1, SKP2 a SKP 3 dle tíže postižení inkontinencí. Zařazení provádí odborný lékař, který následně informuje praktického lékaře pacienta. Pacient je zařazen vždy do jedné skupiny a má nárok pouze na produkty ze skupiny, do které byl zařazen. Vždy je třeba dodržet kusový a finanční limit dané skupiny. Přesné počty odpovídající jednotlivým skupinám Vám sdělí ošetřující lékař. Pomůcky pro inkontinenci mohou předepsat: praktický lékař, urolog, gynekolog, neurolog a geriatr.


Mohou v případě těžké inkontinence pomáhat také instituce (např. pečovatelská služba, agentury domácí péče) a jak?

Pacienti trpící inkontinencí a osoby pečující se mohou obecně obrátit na agentury domácí péče, pečovatelské agentury, domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, léčebny dlouhodobě nemocných a jiná zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče a denní stacionáře. Vždy je vhodné informovat se na možnosti konkrétní pomoci na sociálním odboru obecního úřadu a také v ordinaci praktického lékaře. Nabízené služby se mohou v jednotlivých obcích lišit. Charakter pomoci se odvíjí od typu zařízení, na které se pacient event. jeho rodina obrátí. Více informací je rovněž vhodné dotazovat v ordinaci praktického lékaře a na sociálním odboru obecního úřadu.


Někdy může závažné zdravotní postižení vyústit i v sociální odloučení jedince. Dlouhodobý negativní stav pak vyžaduje pomoc jiné osoby. Je možné v takovém případě poskytovat příspěvek na péči? Kde je třeba o něj zažádat a co je třeba doložit?

O příspěvek na péči je možné zažádat na sociálním odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zde pacient nebo jeho rodinný příslušník obdrží formulář a instruktáž nutnou k jeho vyplnění. O přiznání příspěvku rozhoduje sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností na základě posudku Okresní správy sociálního zabezpečení. Posudek se opírá o výsledek sociálního šetření provedeného sociálním pracovníkem v domácím prostředí a o zprávu o zdravotním stavu, kterou doloží praktický lékař nebo zdravotnická zařízení pečující o nemocného.


Kdy se užívají léky a do jaké míry jsou v léčbě inkontinence účinné?

Farmakoterapie (léčba léky) je jednou z možností konzervativní léčby inkontinence. Vzhledem k více typům inkontinence a velmi odlišným příčinám vzniku poruch udržení moči se velmi liší i farmakoterapie. Obecně se vyjádřit k účinnosti léčby proto není možné.


Pomáhají i čaje nebo různé potravinové doplňky?

Čaje a potravinové doplňky většinou neřeší příčinu poruch udržení moči. V souvislosti s inkontinencí bývá nejčastěji uváděn blahodárný vliv nápojů a doplňků obsahujících brusinky.


Lze léčbu ovlivnit vhodným výběrem stravy? Jakým jídlům bychom se raději měli vyhnout?


Obecně je možné konstatovat, že většina onemocnění resp. obtíží souvisí s naším jídelníčkem, hmotností a životním stylem. Nadměrný příjem potravy doprovázený rozvojem obezity, nevhodná skladba a nedostatečná pohybová aktivita mohou přispívat k rozvoji zejména stresové a smíšené inkontinence. Strava má být pestrá, vyvážená. S ohledem na inkontinenci není třeba vynechávat žádné potraviny. Jistou umírněnost je vhodné projevit u nápojů. Doporučuje omezit pití močopudných nápojů – např. káva, černý a zelený čaj, alkohol.Které cvičení zaměřené na odstranění problémů s únikem moči je obzvláště účinné? Pomáhá také nácvik stahů svalů pánevního dna? Jak se správně provádí?

Opět je třeba nejdříve pečlivě odlišit typ inkontinence. Stěžejní význam má cvičení v případě inkontinence stresové, event. smíšené. Využíváno bývá také v rámci komplexního přístupu v léčbě inkontinence urgentní. Cvičení lze rozdělit na dvě skupiny, které v léčbě poruch udržení moči musí jít ruku v ruce. První skupina cviků se zaměřuje na celkové držení těla a zajišťuje ideální polohu pánevního dna v pánvi. Druhá skupina cviků se věnuje posilování svalů pánevního dna (laické veřejnosti známé jako Kegelovy cviky, Kegelova metoda stahu svalů pánevního dna). Návod k provádění tohoto cvičení bohužel přesahuje možnosti tohoto rozhovoru.


Kde se lze s názornými ukázkami těchto cviků seznámit? Existují i další způsoby rehabilitace?

Cvičení zaměřené na léčbu inkontinence lze nalézt v brožurkách, existují i výuková DVD. V současnosti je cenným zdrojem informací také internet. Řešení představuje i návštěva ordinace rehabilitace resp. fyzioterapie. Praktické zkušenosti nám ukazují, že pro vysoké procento pacientů je nácvik stahu svalů pánevního dna velmi obtížný. Pomocnou ruku mohou nabídnout právě ordinace rehabilitace resp. fyzioterapie. Rehabilitace spadá mezi konzervativní možnosti léčby. Do této skupiny řadíme také behaviorální terapii, farmakoterapii, pesaroterapii, využití pomůcek pro inkontinentní, režimová opatření, vaginální závažíčka, elektrostimulaci...Jako bonus pro naše čtenáře přinášíme informaci o www stránkách www.moliklub.cz  a možnosti si objednat zdarma DVD se cviky na posílení svalů pánevního dna.


Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..