Svátky

Příjemnou noc,
dnes je středa 21.2.2024
svátek má Lenka
zítra Petr

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

LÉON JOSEPH MARIE DEGRELLE
Ve válce, kde nejsou ztráty, je ztraceno všechno.

Medici již nechtějí pouze přihlížet narůstajícímu počtu infekcí, kterým šlo zabránit očkováním

V roce 2019 vyhodnotila Světová zdravotnická organizace (WHO) situaci kolem odmítání očkování a s tím související klesající proočkovanost za natolik závažnou, že ji zařadila na seznam deseti nejvýznamnějších světových hrozeb pro veřejné zdraví spolu s takovými riziky jako je horečka Ebola, nedostupná primární péče v rozvojových zemích či nárůst rezistence bakterií na antibiotika. Bohužel snižující se proočkovanost populace a s tím související nárůst závažných infekčních onemocnění, proti kterým očkování chrání, se týká i České republiky. Na tuto situaci reagují studenti a zástupci Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří se rozhodli jasně vyjádřit svůj názor na podporu programu očkování a přispět k celospolečenské diskuzi na toto téma.

Proč odmítáme očkování, když epidemiologická data ukazují závažný dopad nákaz preventabilních očkováním na lidskou populaci? Co za odmítáním očkování stojí? Lze tomu v dnešní době nějak předcházet? Jak návrat infekcí, kterým lze předcházet právě očkováním, ovlivňuje samotné české zdravotnictví? Na tyto a jiné otázky začali hledat odpovědi studentští zástupci v Akademickém senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zároveň se však rozhodli, že nechtějí tomuto negativnímu trendu pouze přihlížet. „Celá situace s návratem infekcí, které se u nás díky dobré proočkovanosti již nevyskytovaly, je pro nás natolik alarmující, že jsme se rozhodli převzít iniciativu a rozšířit povědomí o důležitosti očkování u široké veřejnosti. Hlavní roli, jelikož se jedná o věc veřejného zájmu, sice primárně zastává stát a státní instituce, ale myslíme si, že každý další způsob, jak vysvětlit význam očkování je důležitý a může pomoci,” uvádí zástupci studentů Aneta Nyčová a Tomáš Jelínek.

„Jako cílovou skupinu pro náš projekt jsme vybrali studenty středních škol. Formou diskusních setkání, besed a interaktivních seminářů chceme zvýšit jejich informovanost o problematice očkování a nemocí, proti kterým chrání. Za důležitou považujeme diskuzi o mýtech a „polopravdách”, které se o očkování šíří, a jejich uvedení na pravou míru,” vysvětluje Ondřej Žižka, další ze studentů. Středoškoláci patří mezi relativně nejvíce zranitelnou skupinu z hlediska šíření dezinformací na sociálních sítích, které mohou mít zásadní vliv na jejich budoucí rozhodování. Otázka očkování je klíčová především v období rodičovství, na které by mladí lidé měli být připraveni a dostatečně informováni. Pro tuto generaci je navíc očkování důležité i s ohledem na fakt, že často cestují do zahraničí, a to včetně exotických destinací.

„Za krátkou dobu studia na medicíně se často setkáváme s lidmi, kterým jejich zdravotní stav zkomplikovala infekční nemoc, které se dalo zabránit vakcínou. Ještě nedávno jsme sami byli studenti středních škol a myslíme si, že tématu očkování není v rozvrzích věnováno příliš prostoru, stejně tak chybí osvětové akce, které by o tomto problému dostatečně informovaly. Proto jsme se rozhodli docházet na střední školy a tuto problematiku představit. Za nás mohu uvést, že očkování má opravdu smysl,” říká Lukáš Vaněk.

Bohužel o tom, že se problém klesající proočkovanosti a návratu infekcí, kterým lze předejít očkováním týká i nás, svědčí dramatický nárůst počtu případů spalniček. „Jen za v první čtvrtletí tohoto roku bylo v ČR hlášeno více případů spalniček než za celý loňský rok. Tato situace klade

značné personální, logistické i finanční nároky na celý zdravotnický systém a přitom jí šlo předejít,” udává MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. z Kliniky infekčních nemocí 2. LF a Nemocnice Na Bulovce. Přestože nejvíce mediální pozornosti je v současnosti věnováno spalničkám, infekcí, které postihují celou naši populaci a lze proti nim očkovat, je mnohem více. Odhaduje se, že celosvětově těmto nákazám každoročně podlehnou asi 3 miliony osob, přičemž úmrtí se netýkají pouze chudých nebo rozvojových států, neboť například jen v USA každým rokem zemře 50 až 90 tisíc seniorů na očkováním preventabilní infekce. Jednou z těchto závažných a podceňovaných infekcí je chřipka. „Tato nákaza, kterou většina populace považuje za banální onemocnění a často ji zaměňuje za prostou nemoc z nachlazení, postihne každým rokem v České republice desetitisíce lidí a v souvislosti s ní zemře kolem 1500-2000 osob, což je zhruba čtyřnásobek počtu úmrtí při všech autonehodách v roce 2018,” doplňuje Aneta Nyčová.

Mezi další infekce, které postihují nejen děti, ale i dospělé a proti kterým se lze chránit očkováním, patří pneumokokové infekce. Pneumokok může vyvolat závažné záněty mozkových blan, zápaly plic, ale například i časté záněty středouší. Náš region střední Evropy je zároveň oblastí zvýšeného výskytu viru klíšťové encefalitidy, původce zánětu mozku a mozkových blan. „V ČR jsou každoročně hlášeny stovky případů onemocnění, zatímco v sousedním Rakousku se díky vysoké proočkovanosti lékaři s touto infekcí téměř nesetkávají,” dodává Ema Kalenská. Mediálně atraktivní jsou i meningokokové nákazy, které mají často velmi závažný průběh, avšak naštěstí jsou relativně vzácné. „Mimo infekcí, se kterými se bohužel setkáváme v naší rutinní praxi, je však důležité očkovat i proti nemocem, které se u nás již nevyskytují, ale zdaleka je nelze považovat za vymýcené. Jako příklad lze uvést záškrt nebo zarděnky, neboť pokud bychom přestali s očkováním, jistě by došlo k jejich návratu, podobně jako se to nyní děje se spalničkami,” doplňuje Milan Trojánek. Na šíření infekčních onemocnění se totiž významně podílí i globalizace a možnosti cestování, právě i proto je důležité proti těmto nákazám nadále očkovat a nepodléhat falešným nadějím o naší bezpečnosti.

Přestože očkování přináší mnohé výhody, je nutné veřejnost seznámit i s možnými riziky. Ta jsou však mnohdy přeceňována a vyskytují se v mnohem menší míře než komplikace spojené se samotnými nemocemi, proti kterým chrání. I tak považujeme za důležité, aby lékaři zohlednili i tento názor. Doufáme, že naše aktivita přispěje k racionální celospolečenské diskuzi o smyslu a významu očkování, pomůže zvýšit klesající proočkovanost proti celé řadě závažných infekčních nemocí a tím snížit jejich dopad na českou společnost.

Prohlášení studentů 2. LF UK zapojených do projektu „Medici PRO Očkování“

„Jako studenti medicíny cítíme odpovědnost za vývoj zdravotní situace v České republice, ke kterému negativně přispívá klesající proočkovanost a zvyšující se výskyt chorob, kterým lze díky očkování předcházet. Pokud by se situace i nadále vyvíjela v současném trendu, reálně hrozí návrat infekcí, se kterými se v České republice nesetkáváme. Proto jsme se rozhodli přispět ke zvrácení tohoto trendu a jednat. Věříme, že právě medici jsou vhodným prostředníkem mezi laickou a odbornou veřejnosti a jsou tedy schopni předat pravdivé odborné informace způsobem, kterému porozumí každý. Abychom rozšířili dosah naší iniciativy, rádi bychom v budoucnu zapojili i další lékařské fakulty a zprostředkovali tak tyto informace o důležitosti očkování opravdu každému.”

Záštitu nad projektem

Akademického senátu a studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy „Medici PRO Očkování“ převzal náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. a úvodní tiskovou konferenci podpořila filmová producentka MgA. Olga Menzelová. Mezi hlavní partnery projektu patří Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Bulovce, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a MediCoach.
Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..