Svátky

Dobrý večer,
dnes je čtvrtek 22.10.2020
svátek má Sabina
zítra Teodor

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

JEAN GABEN
Pro muže je velmi znepokojující, když začíná na ženy působit uklidňujícím dojmem.

Ministerstvo zdravotnictví vybere čtyři psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. Cílem dotačního projektu je vybudovat ambulantní služby, které zajistí dostupnou, komplexní a multidisciplinární péči pro pacienty s duševními problémy. Ministerstvo zdravotnictví vybere poskytovatele služeb v jednotlivých krajích ČR. Psychiatrické ambulance budou po dobu 18 měsíců fungovat v pilotním provozu, aby se ověřila jejich nákladovost a efektivita. Maximální výše dotace na realizaci jednoho pilotního provozu je 5,3 milionů korun. 

Vznik psychiatrických ambulancí je vedle Center duševního zdraví další ze základních stavebních kamenů reformy péče o duševní zdraví. Psychiatrické ambulance představují nový prvek v systému péče o osoby s duševním onemocněním. Důležitým aspektem této služby je úzká spolupráce s praktickými lékaři. Oproti stávající běžné ambulantní péči budou nové ambulance poskytovat komplexní, intenzivní a multidisciplinární služby a budou tak moci pečovat o větší spektrum pacientů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí budou poskytovat zdravotní služby ve spolupráci s dalšími profesemi, zejména klinického psychologa a sestry pro péči v psychiatrii. Nebude se však jednat o výhradně specializované pracoviště. Spolupracovat bude i s dalšími složkami psychiatrické péče v rámci regionálních sítí, jako jsou psychiatrická lůžková zařízení a Centra duševního zdraví. Bude otevřená spolupráci se službami poskytujícími sociální rehabilitaci a státními institucemi, např. úřad práce, posudková správa sociálního zabezpečení apod. Také se zaměří na spolupráci s praktickými lékaři. „Psychiatr bude provádět diagnózu a indikovat léčbu tak, aby měl praktický lékař v péči stabilizovaného pacienta. Tato spolupráce by měla lépe propojit psychiatrickou a primární péči a vést k lepší organizaci zdravotní péče,“ dodal ministr.

Psychiatrická ambulance s rozšířenou péčí zajistí odbornou péči většímu počtu pacientů, než je schopen psychiatr v běžné ambulanci. Pacienti dostanou potřebnou péči pro prevenci stavů, které mají větší dopady na pacienta i na systém, jako jsou hospitalizace, invalidní důchod, pokus o sebevraždu apod.

Dotace je určena pro poskytovatele zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Žadatelé se mohou hlásit do výzvy od 26. října do 29. listopadu 2019. Ministerstvo zdravotnictví ČR následně posoudí oprávněnost žadatele a dodržení pravidel Programu. Poté komise pro hodnocení žádostí o dotaci z Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí vybere čtyři žadatele, kteří budou vyzváni k doložení dalších podkladů pro vydání oficiálního rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotační program se řídí Výzvou a „Metodikou pro spolupráci ambulancí s rozšířenou péčí a praktických lékařů v praxi“ uveřejněné zde. Poskytovatelé služeb mohou žádat o finanční dotaci prostřednictvím žádosti uveřejněné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

V době trvání Výzvy je plánován seminář, kde se budou moci potenciální žadatelé o dotaci blíže seznámit s podmínkami pro podání žádostí o dotaci i pro realizaci následného pilotního provozu psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Pozvánka na seminář je uveřejněna na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

Ing. Gabriela Štěpanyová

ředitelka Odboru komunikace s veřejností

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..