Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je sobota 13.7.2024
svátek má Markéta
zítra Karolína

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

Schopenhauer Arthur
Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je formou bolesti.

MZ ve spolupráci s WHO zvyšuje kvalitu péče o lidi s duševním onemocněním a spouští edukační program

Ministerstvo zdravotnictví si v rámci reformy psychiatrické péče klade za cíl zlepšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. Proto ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pilotně realizovalo vzdělávací program v psychiatrických nemocnicích zaměřený na snížení míry užití omezovacích prostředků a představilo českou mutaci e-trainingu. Na dnešním společném setkání odborníků z WHO, zástupců ministerstva, psychiatrických nemocnic, reformy psychiatrie, kanceláře veřejného ochránce práv, uživatelů péče a dalších odborníků jej představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Je naší prioritou zajistit osobám s duševním onemocněním kvalitní péči a co nejpřirozenější život. Jsem rád, že na těchto prioritách můžeme spolupracovat s WHO, a to i prostřednictvím tohoto projektu. Vzdělávací program účastníky seznamuje s problematikou ochrany práv osob se zdravotním postižením, problematikou rizikového chování, procesem deinstitucionalizace a poskytování komunitní péče a také problematikou stigmatu, s nímž se lidé s duševním onemocněním a zdravotním postižením často potýkají. Úspěšní absolventi e-trainingu, který je poskytován zdarma, získají certifikát vzdělávacího programu Světové zdravotnické organizace,“ uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

E-training je určen jak profesionálům v oblasti zdravotní a sociální péče, tak samotným uživatelům, pacientům i rodinným příslušníkům a také studentům souvisejících oborů. Jeho klíčovým cílem je prohloubení znalostí problematiky lidských práv u lidí se zdravotním postižením, a to včetně specifické problematiky duševního zdraví ve společnosti, kde se s tímto problémem potýká pětina populace.

„Naším zájmem je, aby tento vzdělávací program absolvovali všichni zaměstnanci psychiatrických nemocnic zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví a velmi bychom uvítali, kdyby byl zahrnut také do profesní přípravy zdravotních i sociálních pracovníků,“ doplnil ministr Vojtěch

V rámci zvyšování kvality péče u poskytovatelů následné lůžkové péče v oboru psychiatrie byla v psychiatrických nemocnicích zmapována kvalita poskytované péče a soulad s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením podle metodického nástroje WHO „QualityRights toolkit“. Aktuálně jsou ve všech těchto zařízeních zaměstnaní manažeři kvality a díky WHO mají nyní k dispozici českou verzi metodických materiálů k podpoře implementace změn v této oblasti.

Příkladem konkrétních kroků, které reagují na proběhlé mapování kvality péče a mají za cíl její zlepšení, je zavádění krizových plánů při používání deeskalačních technik, změna pravidel a léčebných řádů s co nejmenším omezením pro pacienty (například možnost využívat mobilní telefony kdykoliv v průběhu dne), zavádění cvičných bytů, snižování počtu lůžek na pokojích, zvýšení soukromí v koupelnách, změny v pracovním oblečení personálu či vyčleňování místnosti pro soukromé setkávání pacientů s právními zástupci, rodinou a další.

V oblasti prevence užití omezovacích prostředků realizovalo Ministerstvo zdravotnictví za odborné podpory expertů WHO vzdělávací programy a konzultační návštěvy v psychiatrických nemocnicích Bohnice, Horní Beřkovice, Opava a na psychiatrickém oddělení nemocnice České Budějovice. Zahraniční odborníci zde po dobu půl roku metodicky vedli místní pracovníky prostřednictvím specializovaných workshopů. „V těchto nemocnicích je nyní pilotně ověřován proces snížení míry užití omezovacích prostředků na základě metodiky WHO. Cílem je následně dané metody z těchto nemocnic postupně rozšířit do dalších psychiatrických nemocnic v ČR,“ dodal ministr.

Nejvýraznější změnou v systému péče o duševní zdraví v rámci reformy je vznik a rozvoj center duševního zdraví, podpora ambulancí s rozšířenou péčí a také plán vybudování nových psychiatrických oddělení akutní péče v rámci všeobecných nemocnic. Aktivity jsou realizovány ruku v ruce s destigmatizačními a osvětovými kampaněmi, vzděláváním zdravotnických a nezdravotnických pracovníků i okolí uživatelů psychiatrické péče.

V souvislosti s reformou Ministerstvo zdravotnictví současně iniciuje změny vedoucí k nastavení odpovídajících úhradových mechanismů, legislativní změny a změny v organizaci systému služeb a prosazuje zavedení pevné a jasně strukturované meziresortní spolupráce nejenom v oblasti sociálních služeb, ale i v oblastech pracovního trhu, školství, justice či bydlení.

Bez koncepčního přístupu Ministerstva zdravotnictví nelze zásadních systémových změn dosáhnout. Před 2 lety jsem si nedovedla představit, že proběhne seminář o snižování využití donucovacích prostředků u pacientů s duševním onemocněním, po mnoha letech je to mimořádně dobré. Ministerstvo zdravotnictví podporuje toto úsilí a je to obrovský posun kupředu. Pokud se toto úsilí rozšíří i do dalších nemocnic, pak se od psychiatrické péče budou moci učit i další obory, což by bylo mimořádně pozitivní.“ uvedla na tiskové konferenci Marie Lukasová z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Reforma péče o duševní zdraví je komplexní a dlouhodobý proces, který nezahrnuje pouze změny v medicínském oboru psychiatrie, ale k jejímu úspěšnému průběhu jsou nezbytné i významné změny v sociálním systému, systému školství a spravedlnosti, jako i zapojení mnoha dalších odborníků a zainteresovaných zájmových skupin včetně uživatelů a jejich neformálních pečovatelů. Proto byla ustanovena Rada vlády pro duševní zdraví, kde bude problematika duševního zdraví řešeno na nadresortní úrovni.


Více informací o Reformě péče o duševní zdraví naleznete zde.

E-training s názvem „Transformace služeb, prosazování práv“ naleznete zde.


Ing. Gabriela Štěpanyová

ředitelka Odboru komunikace s veřejností

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..