Svátky

Příjemnou noc,
dnes je úterý 25.6.2024
svátek má Ivan
zítra Adriana

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

VINCENT VAN GOGH
Láska je něco tak skutečného, že pro každého, kdo miluje, je naprosto nemožné tento cit potlačit.

Ministerstvo zdravotnictví vítá závěry analýzy českého zdravotnictví, kterou provedla OECD

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se dnes setkal s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Angelem Gurríiou, který představil výsledky rozsáhlé analýzy českého zdravotnictví a doporučení směrem k ČR.
OECD se ve svém pravidelném hospodářském přehledu pro rok 2018 vedle souhrnné makroekonomické části zaměřilo také na „Zlepšení systému zdravotní péče v ČR“. Jedná se o nejrozsáhlejší analýzu zdravotnictví ČR ze strany mezinárodní organizace za posledních několik let a její závěry ministerstvo velmi uvítalo. Publikace se zaměřuje na dlouhodobou udržitelnost a nákladovou efektivitu českého zdravotnictví v kontextu stárnoucí populace, přičemž vedle zhodnocení současného stavu a identifikace nejzásadnějších problémů jsou hlavními výstupy zejména doporučení OECD. „Zdravotní systém ČR dosahuje dobrých výsledků ve srovnání s ostatními ekonomikami střední a východní Evropy a přibližuje se k průměru OECD“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a dodal, že „představená analýza vyznívá pro české zdravotnictví pozitivně, doporučení OECD jsou věcná a v souladu s pozicí a strategiemi MZ a je mým záměrem tato doporučení realizovat.“
Jednotlivá doporučení se týkají několika klíčových oblastí zdravotnictví a jeho strategického směřování. Jde například o doporučení omezit vliv úhradových vyhlášek s cílem ponechat větší prostor pro jednání mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče. V souladu s tím došlo v tomto roce v rámci dohodovacího řízení o úhradách pro příští rok poprvé v historii k dohodě všech čtrnáct segmentů poskytovatelů zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami. MZ bude dohody plně respektovat v Úhradové vyhlášce na rok 2019. Další zásadní doporučení se týká postupného zavedení úhradových mechanismů platby za výkonnost pro nemocnice a ambulance, které je rovněž jednou z priorit českého zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví reaguje na nutnost vytvořit indikátory kvality péče vytvořením Národního registru hrazených zdravotních služeb. Současně pracuje na projektu „DRG Restart“, jehož cílem je optimalizovat systém úhrad lůžkové péče v ČR. Další oblastí je vytvoření plánu na zvýšení kapacit lékařských fakult, zvýšení počtu studentů prostřednictvím stipendií a zajištění udržitelného financování vysokých škol. Ve shodě s tímto doporučením Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a lékařskými fakultami připravuje desetiletý akční plán na navýšení počtu studentů medicíny a jejich učitelů. Také doporučení v oblasti primární péče je zcela v souladu s pozicí ministerstva. OECD doporučuje posílit roli praktických lékařů, kteří by měli fungovat jako průvodci zdravotním systémem a nasměrovat pacienta k nejvhodnějšímu místu pro další léčbu. Za tímto účelem je od nástupu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha připravována rozsáhlá reforma primární péče, která v zásadě kopíruje rady OECD. Ministerstvo zdravotnictví navíc pracuje i na reformě psychiatrické péče, která by měla zlepšit a zefektivnit celý systém poskytování psychiatrické péče v ČR. S tím souvisí další doporučení, ve kterém OECD hovoří o tom, že by ministerstvo mělo podporovat zdravější životní styl, včetně zlepšení zdravotní gramotnosti a další rozvoj v oblasti vzdělávání, prevence nemocí a screeningových programů. „Doporučení ze strany OECD bereme velmi vážně a se závěry analýzy budeme do budoucna pracovat. Jsem rád, že celá řada doporučení kopírují aktuální strategii ministerstva,“ dodal ministr Adam Vojtěch.
V neposlední řadě OECD České republice doporučuje vybalancovat složení příjmů systému zdravotní péče. Dle organizace je současné schéma financování českého zdravotního systému (zejména vysoká míra financování z veřejných rozpočtů) neudržitelné v kontextu stárnoucí populace a doporučuje zvýšit daně z tabáku, alkoholu a zvážit zavedení daní z nezdravých potravin a nápojů. Podle OECD by díky tomu mohlo dojít také ke snížení spotřeby, což by ve svém důsledku pozitivně ovlivnilo zdravotní stav obyvatel. OECD také radí pokračovat ve snižování počtu nemocničních lůžek, který je stále nad průměrem OECD (v ČR je 6,2 nemocničních lůžek na 1 000 obyvatel, průměr OECD je 4,7).
„Pozval jsem experty OECD na půdu Ministerstva zdravotnictví. Přijedou na podzim a detailně s námi prodiskutují výsledky provedené analýzy a pomohou nám s implementací zmíněných doporučení,“ uvedl ministr Adam Vojtěch. Hospodářské přehledy zpracovává OECD každé dva roky svým členským státům s cílem formulovat konkrétní doporučení pro hospodářskou politiku hodnocené země. Celou publikaci OECD naleznete zde.

 

Ing. Gabriela ŠTĚPANYOVÁ
ředitelka Odboru komunikace s veřejností
tisková mluvčí

 

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..