Svátky

Dobré odpoledne,
dnes je úterý 21.5.2024
svátek má Monika
zítra Emil

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

ČUANG-C´
Krtek si bříško naplnil, a přece řeku nevypil. 

Otázka č.81

Milá Jano, děkuji za velmi pěkně formulovaný dotaz a budu se snažit odpovědět stejně srozumitelně, i když předesílám, že odpověď na něj není jednoduchá. Nejprve je třeba říct, že se zatím nacházíte v období, kdy Váš neurologický stav ještě nemusí být úplně stabilizován. Ještě asi po dobu dalšího roku je možno očekávat, že se může změnit a sním i chování močového měchýře a ochrnutých částí těla. Do úplné neurologické stabilizace se nedoporučuje provádět nevratné výkony zejména výkony chirurgické, protože není záruka, že v následujícím týdnu či měsíci nedojde k takové změně chování močových cest, při které by se nakonec provedená úprava jevila jako nevýhodná či dokonce zdraví nebezpečná. Je třeba provádět opakované kontroly a testy, tak aby se odhalily včas změny v chování močových cest a mohla být včas zavedena odpovídající terapie. Výsledky UD vyšetření se přitom mohou během několika měsíců velmi výrazně změnit. Cílem je především ochrana močových cest před zvýšeným tlakem při maximální možné míře zachování schopnosti zadržení moči.
Z údajů urodynamického (UD) vyšetření, jak je uvádíte v dotazu, je patrno, že Váš močový měchýř není schopen sevření a jeho tlak je nízký. Vzhledem k tomu, že během UD vyšetření nedochází k úniku moči, je patrně přirozený tlak svěračů mírně vyšší než tlak v močovém měchýři tak, že vleže či v klidu k úniku nedochází. K únikům u Vás tak může docházet několika mechanizmy: 1/ v určité fázi dne může dojít ke kontrakci močového měchýře, která nebyla zachycena při UD vyšetření. Tuto kontrakci by bylo možno zachytit dlouhodobým sledováním tlaku v močovém měchýři během dne, nebo jejím vyprovokováním speciálním testem během UD vyšetření. 2/ další možností je únik při přenesení tlaku z dutiny břišní na močový měchýř například při kýchání, přesedání na vozík, či jiné pohybové aktivitě. 3/ poslední možností je pak, chaotické snižování tlaku svěračů během dne, ke kterému může docházet současně nebo naprosto nezávisle na kontrakci močového měchýře tak, jak je uvedeno v bodě 1/ . Vysledování tohoto uvolnění je složitou záležitostí. Příčin tohoto jevu může být celá řada. Může to být podráždění sliznice močového chýře, které sice nevyvolá sevření měchýře, ale může vyvolat uvolnění hrdla močového měchýře. Příčinou může být i infekce a to jak klasická, tak i obtížně identifikovatelné infekce ze skupiny intracelulárních patogenů. Může zde též docházet k reflexnímu ovlivnění například při roztažení konečníku či análních svěračů apod.
Nasazení Detrusitolu nebo jiného močového spasmolytika považuji za vhodný počin. Pokud je inkontinence způsobena mechanizmem po bodem 1/ tak, aby se stav mohl po jeho podání výrazně zlepšit. Léky této skupiny potlačí nejen sevření močového měchýře, ale i sníží základní tlak, který u vás sice není vysoký, avšak jeho další snížení nemůže uškodit. Sníží se nároky na svěrače a i přenos tlaku z dutiny břišní bude menší.
Je obecně známou pravdou, že koncentrovaná moč více dráždí sliznici močového měchýře, navíc vytváří předpoklady k tvorbě močových kamenů, které pokud jsou přítomny v močovém měchýři, mohou též vést, mimo jiné, k nechtěným únikům moči. Z těchto důvodů je třeba udržovat množství moči za den na hodnotě kolem 1500ml - odpovídá to příjmu minimálně 2500ml tekutin za den.
Užití gelu není u žen při ČIK podmínkou, avšak je pravou, že použijete-li gel s desinfekční složkou tj. Instilagel či Mesocain gel, tak současně se snadnějším zavedením katétru provedete i desinfekci močové trubice a jejího okolí. Vzhledem k malé délce močové trubice u ženy přitom není nutné aplikovat gel do ní, i když proti tomu nelze v zásadě nic namítat a může to být dokonce praktičtější. Aplikace gelu na hrot katétru by však měla stačit.
Svému urologovi velmi pomůžete, budete-li zaznamenávat mikční kartu(diář) tj. množství moči, které při každém cévkování vypustíte z močového měchýře. Snažte se cévkovat tak část, aby množství vycévkované moči nepřesáhlo v jedné porci 300-400ml. Pokud dojde k uniku, ihned se docévkujte, zapište situaci do diáře včetně množství moči, které jste docévkovala. Tyto údaje významně napomohou k odhalení příčin úniků.
Pokud zůstanou tlaky při UD vyšetření takové, jako při posledním UD vyšetření a situace s úniky se nezmění ani po podávání léků, pak bych po neurologické stabilizaci navrhoval aplikaci tzv. slingu. Jedná se o pásku ze syntetického materiálu podvlečenou pod močovou trubicí, která zvýší odpor v hrdle močového měchýře a tím zamezí unikům, aniž znesnadní autokatetrizaci.
Závěrem znovu podotýkám, že vše záleží na dalším pečlivém vyšetřování, sledování a zejména na stabilizaci neurologického stavu. Rozhodně není nic ztraceno a možností jak ovlivnit inkontinenci je celá řada, nelze je však aplikovat najednou jejich efekt je třeba trpělivě a důsledně zkoušet, než se podaří dosáhnout cíle.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..