Svátky

Příjemnou noc,
dnes je středa 21.2.2024
svátek má Lenka
zítra Petr

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

GEORGE ORWEL
Nikdy nepoužívejte dlouhé slovo, které může být nahrazeno krátkým.

Otázka č.165

3/
Milý Vítku, v této části odpovědi se zaměřím na často diskutovaný fakt „nutnosti“ uzavírání permanentně zavedeného katétru a argumentu, který byl sdělen i Vám tj. že uzavírání močového katétru je prevencí ztráty jeho kapacity.
Toto tvrzení je v převážné většině případů mylné. Přítomnost permanentního katétru vede samo o sobě k dráždění močového měchýře a tím ke zvýšení tlaku v něm. Přítomnost infekce na katétru vede opět zvýšení dráždění a dalšímu nárůstu tlaku. Samotný neurogenní močový měchýř, který vzniká u pacientů s úrazem v oblasti krční páteře, je prakticky vždy hyperaktivní tj. produkuje zvýšený tlak již při malé náplni. Každá překážka v odtoku močového měchýře nevede k ničemu jinému než nárůstu tlaku v močovém měchýři, jež dále posiluje stěnu močového měchýře, to zvyšuje riziko vzniku infektu, se kterým opět narůstá dráždivost močového měchýře, která směřuje ke konečnému zničení močového měchýře.
Na základě výše uvedeného je jasné, že paušální představa, že uzavírání močového katétru zabrání ztrátě kapacity močového měchýře, je naprosto mylná a škodlivá.
Zahájit uzavírání katétru by bylo možné, nikoli však jednoznačně prospěšné, pouze v tom případě, že by byl prokázán přesným měřením (urodynamickým vyšetřením) přijatelný tlak v močovém měchýři po celou dobu jeho plnění.
V prevenci zvyšování tlaku v močovém měchýři při zavedeném permanentním močovém katétru se dnes doporučuje podání močových spasmolytik u všech pacientů, nejenom po úrazu míchy.
Váš případ je důkazem toho jak nebezpečné doporučení uzavírat katétr muže být, pokud pro to nejsou splněny podmínky. U Vás totiž nedochází vlivem uzavírání katétru jenom ke zvyšování tlaku v močovém měchýři, což se projevuje úniky moči kolem katétru, vznikem teplot a bolestí v břiše, ale i vznikem oběhové reakce tzv. sympatické dysreflexie, jejímž projevem je mimo jiné Vámi popisované zarudnutí obličeje a bolesti hlavy. Kdyby Vám přitom někdo změřil krevní tlak, zjistil by hodnoty přes 200mm Hg horního (systolického) tlaku a přes 120mmHg tlaku spodního (diastolického), které i při krátkodobém působení mohou vést ke vzniku krvácení do mozku a úmrtí pacienta, v dlouhodobém horizontu pak tyto stavy statisticky významně zvyšují úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění u pacientů po poranění míchy.
Vítku, do doby než Vám bude provedeno urodynamické vyšetření, neuzavírejte v žádném případě katétr. Snažte se o realizaci změny způsobu vyprazdňování moči na takový, který nebude spojen se stálým zavedením katétru, avšak zároveň je třeba dát pozor na to, aby nový způsob vyprazdňování
nebyl spojen se vznikem výše zmíněné sympatické reakce. K ní totiž může dojít v některých případech i při pouhé manipulaci s genitálem a to jak při cévkování, tak například při nasazování i nošení kondomové drenáže.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..