Svátky

Dobré ráno,
dnes je středa 21.2.2024
svátek má Lenka
zítra Petr

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Láska je bezvýhradné rozhodnutí se pro určitý typ nedokonalosti. 

Použití ČIK


Milý Pavle,
dotknul jste se hned několika problémů, které jsou však zcela určitě řešitelné. Pokud si přečtete minulou odpověď v poradně, bude Vám jasnější, proč lékaři navrhují intermitentní katetrizaci. Není to tím, že by si nevěděli rady, ale tím, že přerušení nervových drah po úrazu míchy je prostě záležitost z větší části nevratná a pokud se neupraví do 2 let od úrazu, tak zůstává stavem trvalým.

Z Vašeho popisu je zřejmé, že trpíte nejen hyperaktivitou močového měchýře, ale navíc tzv. detrusorosfinkterickou dyssynergií tj. stavem, kdy močový měchýř velkou silou tlačí moč přes svěrač, který není schopen řádného uvolnění. Tento stav a jeho důsledky, které mohou vést až ke zničení ledvin, jsem také popisoval v minulé odpovědi. Dosavadní léčba byla chvályhodnou snahou Vašich lékařů o zachování močení přirozenou cestou, tak jak si to všichni pacienti přejí. Tato snaha však selhala a současné doporučení Vašich lékařů je velmi správné a při daném stavu je tím nejlepším co pro Vás mohou udělat. Pouze u malého procenta pacientů po úraze míchy se podaří zachovat, případně obnovit spontánní močení, avšak prakticky nikdy není močení tak, jako před úrazem. Většina pacientů má bohužel podobné potíže jako Vy. Čistá intermitentní katetrizace (ČIK) je u nich celosvětově doporučovaným „zlatým standardem“ při ošetřování močových cest, stejně jako užití močových spasmolytik (antimuskarinik), která Vám jsou nabízena a o kterých si podrobněji povíme příště.
Z toho, co píšete, je jasné, že jste o intermitentní katetrizaci a jejím provádění špatně informován.
Dovolil bych si Vám proto ukázat, že katetrizace je tak jednoduchá, že je proveditelná všude tam, kde normálně močíme a dokonce v některých případech je snadnější než normální močení.
Moderní katetry jsou pokryty již navlhčenou kluznou vrstvou a jsou v obalu s malým množstvím tekutiny. Po roztržení obalu na obou koncích tekutina vyteče (do WC či na podlahu) a obal slouží jako pouzdro či jakási rukavička, kterým lze katetr bez těžkostí zavést močovou trubicí až do močového měchýře. Mimo zdravotnické zařízení není nutné před zavedením katétru desinfikovat zevní ústí močové trubice, stačí pouze stáhnout předkožku a zavádět. Pokud se nedaří uchopení katétru přes jeho obal je možné zavedení uchopením řádně umytou rukou. Cévkování je možné provádět jak vsedě, například na okraji židle, tak ve stoje a nepotřebujete k tomu žádné další prostředky. Až moč vyteče, katétr vytáhnete a zahodíte do odpadků. Pro situace, kdy není k dispozici místo kam bez problémů moč vypustit, existují katetry, které jsou v jednom celku se sběrným sáčkem, který je konstruován tak, že z něj moč nemůže zpětně vytéct.
V případě, že tento komplet není k dispozici lze situaci řešit napojením běžného sběrného močového sáčku na katétr běžně užívaný k ČIK.
Po vyprázdnění moči pacient sáček i s katetrem zahodí. S tímto zařízením je cévkování možné skutečně úplně všude. Jeden z mých činorodých pacientů se tak cévkuje v autě během jízdy na cestě po D1 do Prahy a zpět, když spěchá na důležité jednání. Standardně jinak zastaví na parkovišti, vycévkuje se v autě a katétr s plným sáčkem odhodí do koše či na podlahu za sedadlo a vše pak poklidí v klidu doma po příjezdu do garáže.
Vaše obava “co se stane, pokud se nevycévkujete včas“ je též lichá. Pokud je močový měchýř zklidněn antimuskarinovou terapií tak se stane rozhodně mnohem méně, než když nyní necháváte močový měchýř přetékat do pleny – toto je vůbec nejhorší stav jaký může být. Výše jsem Vám ukázal, že cévkování je tak jednoduché a možné za všech okolností, že se prakticky nemůže stát, že se nevycévkujete. V extrémních situacích, na příklad pokud jdete do hospody na několik piv a nechcete se před kamarády každou chvíli cévkovat, nebo jedete závod a kole a nemůžete zastavit, je možné a rozumné stav řešit zavedením katetru, který fixujete náplastí k penisu a ponecháte močový měchýř po celou inkriminovanou dobu vytékat do sáčku. V měchýři se tak nevytvoří škodlivý tlak a Vy nemusíte na cévkování myslet. Pokud by se však přeci jen stalo, že se nebudete moci z jakéhokoli důvodu vycévkovat, tak moč z močového měchýře začne po jeho naplnění přetékat do pleny. Přetékání můžete v nouzi ponechat po několik hodin, déle jak 12 hodin bych to však nedoporučoval.
Často po takovéto příhodě dochází ke vzplanutí močové infekce a k destabilizaci činnosti močového měchýře. Co nejdříve je třeba obnovit režim pravidelné katetrizace.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..