Svátky

Příjemnou noc,
dnes je úterý 25.6.2024
svátek má Ivan
zítra Adriana

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

BOŽENA BENEŠOVÁ
Ani ti, kdo se rádi učí, nemají rádi pocit, že jsou poučováni. 

Disproporce mezi příjmem a výdejem tekutin


Milá Petro,
nejste zdaleka sama, kdo se trápí disproporcí mezi příjmem a výdejem tekutin. Základním problémem je to, že lidský organizmus v žádném případě nefunguje jako průtokový ohřívač tj. nevyloučí ihned všechnu tekutinu, kterou přijme, ale pečlivě s ní hospodaří. Tak se může lehce stát, že některé dny tekutinu v těle zadrží, v dalších dnech pak tekutinu uvolní a množství moči pak převáží nad příjmem tekutin. Na vodní rovnováhu má vliv celá řada faktorů. Zásadní vliv má vylučování antidiuretického hormonu (ADH) v mozku respektive jeho části, která se nazývá hypofýza neboli podvěsek mozkový.
Vylučování ADH vede k zadření vody v těle zvýšeným vstřebáváním vyloučené vody v ledvinách. Na vylučování hormonu má vliv denní světlo – v noci je vylučování vetší – tak je zabezpečen klidný spánek bez nutnosti vstávání za účelem močení. Dalším vlivem je psychické rozpoložení organizmu. Stress vede k zadržování vody v organizmu – organizmus se připravuje na boj, který je v přírodě obvykle spojen se ztrátou krevní, zvýšenou ztrátou tekutin pocením a zvýšenou fysickou činností. Jakmile se vylučování ADH sníží – ráno po probuzení, odezněním stresu apod. ledviny vyloučí více moči a organizmus se dostává opět do rovnováhy. Podobným mechanizmem zadržuje ženský organizmus vodu před menstruací – ta je spojena též z krevní ztráty a je tak stresovou záležitostí, na kterou se organizmus připraví zadržením tekutiny.
Příjem soli do organizmu vede k zadržení vody na osmotickém principu – organizmus se snaží „naředit“ solný roztok tak, aby se stal isotonický tzn., aby byl stejně koncentrovaný jako je ve tkáních, tak dojde k zadržení vody potřebné k ředění.
Voda přichází do organizmu jednak prostým příjmem pitím a v potravinách. Nezanedbatelné množství vody však vzniká při štěpení základních živin, které se rozpadají na kysličník uhličitý, který jedinec vydýchá plicemi a na tzv. metabolickou vodu která přispívá do celkového objemu tekutiny v těle.
Dalším velmi podstatným mechanizmem vylučování vody z těla je tzv. perspiratio insenzibilis – v překladu nepozorovatelné odpařování vody z těla – děje se celým povrchem těla aniž by přitom bylo pozorovatelné pocení a dále je voda obsažena ve vydechovaném vzduchu. Za 24 hodin je při naprostém klidu jedince toto množství udáváno kolem 500-700ml a činností se může mnohonásobně zvýšit stejně jako při zvýšení okolní teploty.
Pokud dochází k pozorovatelnému pocení tak jsou ztráty ještě větší.
Zvýšené vylučování moči může být způsobeno trvalou poruchou vylučování ADH, pak mluvíme o chorobě „Diabetes insipidus“. Choroba je spojena s vyloučením několika desítek litrů moči za den a nemá-li pacient během několika dní zemřít, musí stejné množství tekutin vypít.
Podobně u neléčené cukrovky „Diabetes mellitus“ dochází k vylučování zvýšeného množství cukru do moči, který na sebe osmoticky váže vodu a množství moči se opět zvyšuje až na několik desítek litrů za den a pacient je pak nucen stejné množství vypít, jinak dochází rychle k úmrtí na dehydrataci organizmu.
U pacientů po úrazu míchy se mohou uplatňovat všechny výše zmíněné mechanizmy, navíc přichází známý fakt, že v ochrnutých končetinách dochází k otoku tkání, který se může během noci,kdy jsou končetiny v úrovni srdce, uvolnit do oběhu a zvýšit množství moči během noci. Život pacienta po míšním poranění je v mnoha směrech stresovější než život člověka nepostiženého úrazem a tak i výkyvy v hospodaření s tekutinami mohou být častější a nepravidelnější.
Avšak sečte-li se příjem a výdej tekutin během několika dní po sobě měla by být vodní bilance vyrovnaná. Není-li tomu tak, pak většinou velmi rychle dochází k těžkým poruchám funkce organizmu, které vedou brzy k jeho zániku. Nejčastější příčinou disproporce mezi příjmem a výdejem je malý interval sledování a nerespektování všech zdrojů a ztrát tekutin tak jak bylo zmíněno výše.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..