Svátky

Dobrý večer,
dnes je úterý 25.6.2024
svátek má Ivan
zítra Adriana

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

GAIUS IULIUS CAESAR
Lidé věří ochotně tomu, co si přejí. (LIBENTER HOMINES ID, QUOD VOLUNT, CREDUNT 

Jak to bude letos na podzim s úhradami očkování proti chřipce

Pro ochranu před chřipkou je třeba absolvovat očkování každoročně, nejlépe už na podzim ještě před začátkem chřipkové sezóny. Očkování proti chřipce patří mezi očkování nepovinná, některé skupiny pojištěnců ho ale mohou mít hrazené z veřejného zdravotního pojištění (vakcínu i aplikaci). Jsou to senioři nad 65 let a další zákonem vyjmenované skupiny zdravotně oslabených a rizikových pojištěnců (viz dále). Ti všichni by měli možnosti bezplatného očkování využít, protože chřipka právě u nich může mít závažné komplikace, může vést ke zhoršení jejich základního onemocnění nebo je i ohrozit na životě. Očkování provádějí hlavně praktičtí lékaři.

U lékaře tito pojištěnci neplatí nic, pokud si nechají aplikovat vakcínu, kterou pojišťovny plně hradí (do výše ekonomicky nejméně nákladné varianty, tj. nyní do výše 250 Kč). Která konkrétní vakcína je a která není plně hrazená, se může měnit. Vychází to totiž z rozdílu aktuálních cen jednotlivých vakcín a výše jejich úhrad pojišťovnou, což určuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. V sezóně 2019–2020 jsou k dispozici čtyřvalentní vakcíny INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA, přičemž plně hrazené (částkou do 250 Kč) je kterákoli z nich.

Skupiny pojištěnců, kterým zdravotní pojišťovny očkování proti chřipce hradí, jsou stanovené zákonem o veřejném zdravotním pojištění. První jsou všichni pojištěnci nad 65 let věku. Další pak pacienti po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk. Třetí skupinou jsou pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem. Nikoli tedy např. každý diabetik, ale jen ti se závažným onemocněním, kteří mají nasazené léky. Čtvrtou skupinou jsou osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Očkování proti chřipce je podle zákona hrazeno i několika rizikovým skupinám pacientů, které mají navíc hrazené též očkování proti pneumokokovým infekcím, invazivním meningokokovým infekcím a invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b. Jedná se o pojištěnce s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnce po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnce se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, a pojištěnce po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Ostatní zájemci si očkování proti chřipce musí zaplatit. Pojištěnci VZP na něj mohou získat příspěvek z fondu prevence ve výši 150 Kč. O příspěvek z prostředků fondu vyčleněných na rok 2019 je nutno požádat do 30. 11. 2019. Pokud byste do té doby očkování nestihli, uschovejte si platební doklady, abyste je mohli uplatnit v příštím roce. Informace o příspěvcích vyhlášených pro rok 2020 a podmínkách jejich čerpání včas najdete na stránkách www.vzp.cz/vyhody a očkování mezi nimi jistě nebude chybět.

Připomínáme ještě, že očkování proti chřipce bývá vhodné spojit i s očkováním proti pneumokokovým infekcím, zejména u starších a nemocných osob. Z dospělých ho mohou mít hrazené z veřejného zdravotního pojištění výše zmíněné rizikové skupiny pacientů plus všichni pojištěnci nad 65 let. Pojištěnci VZP, na které se možnost úhrady nevztahuje, mohou na toto očkování dostat příspěvek až 500 Kč z fondu prevence, pokud jim je mezi 50 a 65 lety. I zde platí pro podání žádosti termín do 30. 11. 2019.


Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..