Svátky

Dobré dopoledne,
dnes je pátek 14.6.2024
svátek má Roland
zítra Vít

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

GUILLAUME APOLLINAIRE
Kdo nikdy nemiloval, může napsat velký román o lásce, nikoliv však prostou báseň o ní.

Ministr zdravotnictví předal ocenění za podporu zdravotně postiženým občanům

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělil dne 3. prosince 2019 dvě významná ocenění u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením. Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením získala Marie Ředinová, předsedkyně pacientské organizace České ILCO, z.s. sdružující stomiky z celé České republiky. Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče obdržela Šárka Slavíková, sociální pracovnice a předsedkyně spolku Amelie, z.s. Ministr během slavnostního večera, pořádaného ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR ve Španělském sále Pražského hradu, vyzdvihl profesionální i osobní nasazení nominovaných a ocenil jejich zásluhy v oblasti zdravotní a sociální péče.

„To, že se tu scházíme, pro mě znamená mnohem víc než jen předání Cen ministra zdravotnictví. Znamená to, že jsme vůči sobě vnímaví a že dokážeme ocenit záslužnou a obětavou práci ostatních. Návrhy na udělení ocenění může podat kdokoliv z nás a mě nesmírně hřeje u srdce, že jsme obdrželi tolik podnětů. Jsem rád, že se lidé v naší zemi dívají kolem sebe a vnímají to, co se v jejich okolí děje. Každý z nominačních dopisů, který nám byl doručen na ministerstvo, v sobě ukrývá skutečný příběh. Všechny jsou inspirativní a vedou k zamyšlení. Každý z nominovaných by si zasloužil být v těchto prostorách zmíněn a oceněn,“ uvedl při předávání cen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením získává osobnost, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice. Letos si tuto cenu právem převzala Marie Ředinová. Pomáhá lidem se stomií a jejich rodinám již od roku 2002, kdy se sama musela vypořádat s podobným osudem. Podporu našla v pražském spolku stomiků FIT-ILCO, jehož se později stala předsedkyní. Velmi intenzivně se pustila do propagace prevence onemocnění, prošla řadou vzdělávacích kurzů, pravidelně přednáší a píše články o prevenci rakoviny tlustého střeva a potřebách stomiků. Od roku 2010 je předsedkyní organizace České ILCO, z.s., která sdružuje spolky stomiků a zastřešuje regionální pobočky. Pod jejím vedením se také podařilo navázat užší mezinárodní spolupráci s ILCO sdruženími na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Srbsku, Německu, Rakousku, Holandsku a na Islandu. České ILCO je členem nejen evropských, ale i světových organizací stomiků. Po vzoru ze zahraničí uzavřela Marie Ředinová kooperační smlouvu s VFN Praha a s nemocnicí v Ostravě, kde proškolení stomici navštěvují pacienty v nemocnici u lůžka a jsou tak součástí komplexní léčby pacientů se stomií. Podílela se na úspěšném projektu „Život bez omezení“, jehož cílem bylo uplatnění stomiků na trhu práce. V roce 2011 Marie Ředinová založila a dodnes vede Informační centrum pro stomiky a osoby s onemocněním střev. 

Marie Ředinová sama říká: „Vracím to, co jsem dostala, když jsem byla nemocná. Pomáhat potřebným a hájit jejich zájmy má pro mě smysl.“ 

Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče je udělována osobnosti k ohodnocení odborných zásluh v oblasti zdravotně sociální péče určené osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním v České republice. Z rukou ministra si ocenění převzala Šárka Slavíková, která pomáhá onkologicky nemocným pacientům a jejich blízkým v organizaci Amelie, z.s. Paní Slavíková vede odborné sociální poradenství, ve kterém navazuje na své předchozí působení ve FN Motol, kde pracovala na pozici sociální pracovnice a zástupkyně vedoucího sociálního oddělení nemocnice. Také se dlouhodobě věnuje problematice posudkového lékařství. K tomuto tématu několikrát vystoupila na národních i mezinárodních fórech. Spolek Amélie, z.s. zastupuje v platformách Hlas pacientek s rakovinou prsu nebo Hlas onkologických pacientů, kde hájí práva onkologicky nemocných pacientů. V rámci těchto platforem připravuje spolek dokumenty pro oblast zdravotně sociálního pomezí pro ministerské kulaté stoly, pracovní skupiny či semináře v Senátu. Šárka Slavíková je spoluautorkou řady publikací pro laickou i odbornou zdravotnickou veřejnost. Autorsky se podílí na občasníku Novinky v sociální a zdravotní oblasti pro onkologicky i jinak dlouhodobě nemocné pacienty.

„Pomáháme každému, kdo se na nás obrátí, a zároveň se snažíme o naléhavosti takové pomoci informovat na odborných fórech i širokou veřejnost,“ říká Šárka Slavíková za spolek Amélie, z.s.

Obě oceněné ženy obdržely čestnou plaketu, květiny a finanční odměnu ve výši 40 000 korun.  

Součástí slavnostního předání Cen ministra zdravotnictví za rok 2019 byl koncert pořádaný Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky. Vystoupili na něm špičkoví sólisté se zrakovým postižením z Velké Británie a České republiky v doprovodu komorního orchestru Czech Virtuosi pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Záštitu nad koncertem převzali prezident České republiky Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.


Mgr. JITKA NOVÁČKOVÁ
tiskové oddělení

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..