Svátky

Dobré dopoledne,
dnes je pátek 12.4.2024
svátek má Julius
zítra Aleš

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

CARLO DOSSI
Žena se vždy spíše zamiluje do mužova těla než do jeho intelektu.

Ministr Adam Vojtěch a zástupci pacientských organizací zhodnotili vzájemnou spolupráci v uplynulém roce

V pondělí 16. prosince se v krásných prostorách Kaiserštejnského paláce uskutečnilo setkání ministra Adama Vojtěcha a vedení Ministerstva zdravotnictví s pacientskými organizacemi. Cílem společného setkání bylo ohlédnutí se za uplynulým rokem a zhodnocení vzájemné spolupráce.

Pacientská rada Ministra zdravotnictví, jejímž hlavním cílem je zprostředkování hlasu pacientů na ministerstvu a jejich zastoupení jako aktérů zdravotní politiky v jednáních, která se týkají jejich práv, byla zřízena v roce 2017. Je pro nás důležité, aby se na utváření zdravotní politiky podíleli také zástupci pacientů, kterých se přímo dotýkají. Pacienti se již dva roky naplno zapojují do připomínkování návrhů, které na ministerstvu vznikají. Díky tomu můžeme vytvářet udržitelné zákony a koncepce, které odrážejí pohled na věc očima všech dotčených stran ve zdravotnictví. Této spolupráce si nesmírně cením, děkuji za ní a věřím, že přispěje k tomu, aby nová legislativa maximálně respektovala potřeby samotných pacientů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Za dobu svého působení se Pacientská rada vyjádřila k 71 dokumentům a návrhům právních předpisů, zřídila 5 vlastních pracovních skupin a má zástupce v 15 pracovních skupinách ministerstva. V roce 2019 vznesla Pacientská rada celkem 96 připomínek. Od září navíc pacienti vyjíždějí k navázání spolupráce se svými protějšky v Norsku, Lichtenštejnsku a Islandu v rámci fondů EHP a Norska v oblasti bilaterální spolupráce. „Snahou Pacientské rady je ovlivňovat vývoj příprav legislativních návrhů tak, aby nová opatření byla pro pacienty maximálně přínosná. V uplynulém roce jsme se zabývali širokou škálou témat od revize úhrad zdravotnických prostředků po diskuze nad procesem rozhodování revizních lékařů zdravotních pojišťoven k nárokům pacienta, přes elektronizaci ve zdravotnictví či problematiku ukotvení pacientské organizace do zákona a mnoho dalších. Být ministerstvu partnery při rozhodování je pro nás zcela zásadní.“ uvedl předseda Pacientské rady Vlastimil Milata ze sdružení Diaktiv Czech Republic.

„Pacientské organizace jsou dnes již neodmyslitelným aktérem při sestavování všech významných reforem a legislativních návrhů. Proto s nimi počítá například i nový Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030, kde je jim věnován konkrétní dílčí cíl s názvem „Posílení segmentu pacientských organizací a organizací zaměřených na pomoc pacientům,“ uvedl za Oddělení podpory práv pacientů a Sekci legislativy a práva Ministerstva zdravotnictví náměstek Radek Policar a dodal: „Pracujeme společně takřka denně a víme, kolik práce, úsilí i osobních obětí vyžaduje činnost organizací pro pacienty, kterým pomáhají a které zastupují.“ 

Ing. Gabriela ŠTĚPANYOVÁ
ředitelka odboru

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..