Svátky

Dobrý večer,
dnes je čtvrtek 22.2.2024
svátek má Petr
zítra Svatopluk

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

Dante Alighieri
Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.

Protikuřácký zákon slaví první rok účinnosti. Za tu dobu prokazatelně klesl počet kuřáků.

Přesně před rokem, u příležitosti Světového dne bez tabáku, který každoročně připadá na 31. květen, vstoupil v účinnost tzv. protikuřácký zákon, jehož cílem je ochrana zdraví občanů před účinky tabákového kouře. Výsledky výzkumu Státního zdravotního ústavu o spotřebě tabáku v české dospělé populaci ve věku 15 let a více za rok 2017 ukazují, že počet kuřáků za poslední rok prokazatelně klesl.

V listopadu 2017, tedy po necelém půlroce účinnosti zákona, realizoval SZÚ Národní výzkum o spotřebě tabáku v dospělé populaci České republiky, který probíhá dle metodiky WHO každoročně od roku 2012. Z výsledků vyplývá, že v dospělé populaci bylo v ČR v roce 2017 celkem 25,2 % kuřáků, více kouří muži – 31 %, žen kouří pouze 20 %. Denně kouří 18,4 % dospělé populace (denní kuřák je ten, který vykouří nejméně jednu cigaretu denně), příležitostně kouří 6,8 %. V roce 2017 denně kouřilo 22,6 % mužů a 14,5 % žen. „Každá právní úprava potřebuje nějaký čas na to, aby se osvědčila v praxi. V souvislosti s protikuřáckým zákonem však nejnovější data SZÚ ukazují, že jsme se vydali správnou cestou. Oproti roku 2016 došlo k poklesu aktuálních kuřáků o 3,5 %. A to jsou teprve čísla za prvních šest měsíců účinnosti zákona,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že na validní vyhodnocení dopadů protikuřáckého zákona je potřeba počkat ještě několik let. U mužů došlo k poklesu o více než 4 %, u žen o více než 3 %. A naopak počet aktuálních nekuřáků stoupl v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 o více než 3 %. „Z dlouhodobého hlediska je možno za období 2012–2017 konstatovat snížení prevalence kuřáctví u dospělé populace 15+,“ doplnila vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Marie Nejedlá ze Státního zdravotního ústavu.

Výzkum také ukázal, že téměř jedna pětina (18,9 %) populace je vystavena tabákovému kouři ve svých domovech; nejvíce pak věková skupina mladých 15–24letých (26 %). Oproti roku 2016 zde nedošlo ke změně. Poměrně vysoké procento nekuřáků je nadále vystaveno tabákovému kouři na pracovišti. Celkem se to týká 10,7 % zaměstnanců – nekuřáků, s převahou mužů. Nicméně ve srovnání s rokem 2016 došlo v roce 2017 k významnému snížení expozice tabákovému kouři na pracovišti, a to o 5,2 %. Čísla SZÚ dále hovoří o tom, že přibližně třetina (33,2 %) současných kuřáků se v průběhu posledního roku pokusila přestat, v roce 2016 to bylo 28,6 %. Oproti roku 2016 byl zaznamenán v roce 2017 téměř pětiprocentní nárůst pokusů přestat kouřit. SZÚ se při svém výzkumu dotazoval i na spokojenost se zákazem kouření v restauracích, hospodách a barech, tu vyjádřilo 61,4 % respondentů – 72,2 % nekuřáků a 29,2 % kuřáků.

„Česká populace kouří převážně klasické cigarety. Muži kouří nejčastěji 15–24 cigaret denně, ženy pak nejčastěji 10–14 cigaret denně,“ řekla Marie Nejedlá. Elektronické cigarety kouří 5,2 % aktuálních kuřáků a bezdýmný tabák 2,5 % aktuálních kuřáků. V porovnání s rokem 2016 došlo ve věkové skupině 15–24 let ke zvýšení procenta uživatelů elektronických cigaret na 12,2 %.

Užívání tabáku je pokládáno za jednu z nejzávažnějších, ale dobře preventabilních příčin úmrtí na chronická neinfekční onemocnění. Jedná se zejména o kardiovaskulární, nádorová a respirační onemocnění, jejichž léčba představuje významnou ekonomickou zátěž pro systém zdravotní péče. Přibližně dvojnásobné jsou pak ekonomické ztráty nezdravotní v důsledku předčasných úmrtí, snížené produktivity práce, nákladů na pracovní neschopnosti a invalidní důchody aj. „V důsledku nemocí souvisejících s kouřením u nás každý den zemře jeden autobus plný lidí a celospolečenské náklady způsobené kouřením jsou 100 mld. korun ročně. To jsou přece natolik alarmující čísla, která nás vedou k opatřením na ochranu zdraví našich občanů. A to je naše priorita,“ řekl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.Ministerstvo zdravotnictví si na přelomu března a dubna nechalo agenturou STEM vypracovat sociologický průzkum, který zjišťoval názory české veřejnosti na protikuřácký zákon. Výzkum proběhl ve dnech 27. 3. – 2. 4. 2018 na reprezentativním vzorku 1 033 osob starších 18 let. Výsledky jasně ukázaly, že většina veřejnosti (53 %) vnímá protikuřácký zákon jako pozitivní opatření. Konkrétně zákaz kouření v restauracích nevadí dvoutřetinové většině dotazovaných (68  %). Průzkum také ukázal, že podle většiny lidí nemá zákaz kouření vliv na návštěvnost restauračních zařízení (odpovědělo tak 60 % respondentů). Pětina dokonce začala chodit do restaurací nebo tam začala chodit častěji. Při zkoumání názorů na přínosy zákona třípětinová většina lidí (61 %) uvedla, že protikuřácký zákon povede k vyšší ochraně zdraví občanů. Více než třetina veřejnosti (36 %) by zákon nechala beze změny a desetina lidí (11 %) by ho dokonce ještě zpřísnila.Výslednou zprávu SZÚ k Národnímu výzkumu o spotřebě tabáku v dospělé populaci České republiky za rok 2017 naleznete na webových stránkách MZ ČR.

 

Ing. Gabriela ŠTĚPANYOVÁ
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..