Svátky

Dobré poledne,
dnes je pátek 14.6.2024
svátek má Roland
zítra Vít

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ
Hloupý nic neutají, co má na srdci, poví. 

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
přednosta 1. neurologické kliniky LF MU FN u sv. Anny
centrum pro epilepsie
Pekařská 54
656 91 Brno
tel.: 542 182 658
sekretariát_ sekr.nk@fnusa.cz
http://web.fnusa.cz/onas.php
e-mail.: irektor@med.muni.cz

Co je příčinou onemocnění a co se vlastně v člověku děje jinak?

Mění se dráždivost mozkové kůry. Vzniká tak patologická aktivita, která se může projevit záchvatem.

Existují k němu vrozené dispozice?

Některé typy epilepsií jsou dané genetickou poruchou.

Je tendence k onemocnění epilepsií vzrůstající, nebo naopak? Jaká je jeho četnost v průměru?

Přibližně 1% populace, tj. v ČR asi 100 000 osob. Počet nemocných narůstá po velkých katastrofách nebo válkách, kdy je více nemocných s poúrazovou epilepsií, a dále s prodlužováním věku je více epilepsií zapříčiněných cévním onemocněním mozku. Jinak se jejich počet zásadně nemění.

Je nevyléčitelné, nebo existuje i možnost, že se pacient zcela uzdraví?

Existují tzv. benigní dětské epilepsie, které se vyléčí samy, bez léčby. Diagnostikuje je odborník, zpravidla dětský neurolog. I u jiných typů onemocnění se stává, že záchvaty zmizí, ale je obtížně předvídat, kdy a u koho se tak stane. O vyléčení můžeme také mluvit tam, kde se nám podaří odstranit příčinu onemocnění, například chirurgickým zákrokem.

Jaké hlavní spouštěče předcházejí záchvatu a kdy nejčastěji k němu dochází?

Záleží na typu epilepsie. Obecně se dá shrnout, že alkohol, poruchy životosprávy, zejména nedostatek spánku, mohou vyprovokovat záchvat. U někoho to může být také blikající světlo nebo hluboké dýchání.

Předcházejí mu určité varovné signály, nebo se dostavuje zcela nečekaně?

Na začátku některých záchvatů je tzv. aura, kdy nemocný může být schopen reagovat a pamatuje si ji. Jindy záchvat začíná velmi rychle.

V čem se liší běžný život člověka s tímto postižením od toho, kdo jím netrpí a je tzv. zdráv??

Nemocný s epilepsií musí dodržovat pravidelnou životosprávu, některé jeho aktivity, např. sportovní nebo řízení motorových vozidel, jsou omezené. I při výběru zaměstnání musí přihlížet k tomu, že může dostat záchvat.

Jak se změnila diagnostika a následná léčba za dobu, kdy se toto onemocnění začalo s úspěchem léčit? Jaké jsou nové způsoby léčby včetně chirurgie epilepsie?

K dispozici jsou nové léky, zvyšuje se tak šance těch, u koho byla dosavadní léčba neúspěšná. A je to také pokrok v chirurgickém řešení – u některých typů epilepsie je úspěšnost až 90 %. Stále je u nás prováděno méně operačních zákroků, než odpovídá počtu nemocných nereagujících na medikamentózní léčbu. Jsou také nové stimulační techniky, například elektrická stimulace bloudivého nervu (nervu vagus), kdy se pod kůži všije baterie, podobně jako u kardiostimulátorů. Tato léčba asi v polovině případů vede k výraznému zmírnění epilepsie, i když k úplnému vyléčení zpravidla nevede.

Kromě medikamentů můžete doporučit i další způsoby léčení (např. z tzv. alternativní medicíny)?

Naši nemocní by si zasloužili více psychologické péče. Také by mělo být věnováno podstatně více pozornosti jejich sociálním problémům.

Setkáme-li se s člověkem, který v důsledku záchvatu upadl a je v bezvědomí, co pro něj můžeme – kromě přivolání rychlé lékařské pomoci – udělat?

Záleží na typu záchvatu. Musíme pohlídat, aby si neublížil, například podložit mu hlavu, hlídat, aby nevběhl pod auto, nespadl do vody apod., ale jinak se nesnažíme mu v záchvatu bránit. Samozřejmě, vyčkáme příjezdu lékaře.

Na co zejména by měla být opatrná žena s epilepsií, v době těhotenství? Neohrožují medikamenty, které užívá, zdravý vývoj dítěte?

Doba těhotenství vždy vyžaduje zvýšenou opatrnost. Na těhotenství by se žena s epilepsií měla připravit dopředu ve spolupráci se zkušeným epileptologem. Měli by spolu zvážit míru rizika záchvatů a účinků léků na plod a podle toho léčbu upravit. Musí také počítat s kolísáním hladin antiepileptik v průběhu těhotenství.

Která vyšetření a následnou léčbu (též lůžkovou?) poskytuje Vaše klinika?

Centrum pro epilepsie Brno poskytuje epileptologickou péči v plném rozsahu.

Jak významnou roli zde hraje odborná pomoc psychologa?

Psychologové jsou v péči o nemocné s epilepsií velmi důležití, jak v oblasti diagnostické, tak v léčbě, zejména v psychoterapii.

Existují sdružení nebo poradny nebo třeba i webový portál, poskytující potřebné informace? Případně literatura?

Existuje u nás pacientská společnost E, která sdružuje nemocné s epilepsií i jejich příbuzné.

Jaká je koncepce péče o pacienty v rámci Výboru České ligy proti epilepsii?

V rámci ČR máme čtyři Centra pro epilepsie, která poskytují veškerou léčbu včetně chirurgické, jedno v Brně a tři v Praze. Dále specializovaní epileptologové působí na řadě dalších klinik a v ambulantní sféře se buduje síť neurologů specializujících se na epilepsie.

S jakými zásadními doporučeními byste seznámil člověka s diagnozou epilepsie, jeho rodinu i ty, kteří mají dosud o onemocnění nejasné nebo mylné představy?

Nepodceňujte vzdělání, přistupujte ku své nemoci aktivně.

Na která onemocnění je Vaše klinika kromě epilepsie zaměřena, jaké služby poskytuje a o se Vám podařilo za poslední dobu prosadit ke zlepšení její činnosti?

Neurologická klinika ve FN u sv. Anny zajišťuje neurologickou péči v celém rozsahu, specializovaná centra máme, vedle epileptologie také se zaměřením na Parkinsonovu nemoc a abnormální pohyby, dále na demence, sklerózu multiplex, cévní onemocnění mozku a bolesti hlavy.

Které úspěchy Vás osobně i pracovně potěšily?

To, že 1. Neurologická klinika ve FN u sv.Anny dosáhla na poli klinickém i vědeckém úrovně nejlepších evropských pracovišť.

 

 

Děkuji za rozhovor.

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..