Svátky

Dobrý večer,
dnes je úterý 25.6.2024
svátek má Ivan
zítra Adriana

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

Dante Alighieri
Není větší bolesti než myslet v nouzi na doby štěstí.

MUDr. Vít Řeháček

MUDr. Vít Řeháček
předseda Společnosti pro transfuzní lékařství ČSL JEP

Fakultní transfuzní oddělení
Fakultní nemocnice Hradec Králové
rehacekv@lfhk.cuni.cz
http://www.transfuznispolecnost.cz/

 

 


Kolik dárců krve nyní má naše republika?
V ČR je registrováno 293 tisíc bezplatných dárců krve a krevních složek (k 31. 12. 2009)

Je to oproti minulým letům vzestup, nebo se počet dárců udržuje na stejné výši?
Od roku 2002 došlo k poklesu počtu bezplatných dárců o více než 70 tisíc.

Co může být příčinou klesající tendence?
Příčin je více. Nejvýznamnější příčinou je asi malá informovanost mladých lidí o potřebě dárcovství. Umělá krev není k dispozici, proto bez dárců a jejich krve není možné léčit celou řadu pacientů. Díky nízké informovanosti máme nedostatek prvodárců, kteří by nahradili dárce, kteří již nemohou darovat, ať ze zdravotních důvodů nebo z důvodu dosažení horní věkové hranice. Dalšími důvody může být neochota některých zaměstnavatelů uvolňovat své zaměstnance k odběrům, nedostatečná propagace dárcovství, nízké společenské ocenění bezplatného dárcovství, obavy nebo strach lidí z odběru a v neposlední řadě vznik komerčních plazmaferetických center ve velkých městech, které vyplácejí za odběry nemalé finanční částky.

Kterých krevních skupin je nedostatek?
Protože jsou krevní skupiny zastoupeny podobně mezi pacienty i mezi dárci, dá se říci, že chybějí dárci všech krevních skupin. Samozřejmě existují tzv. univerzální dárci, jejichž přípravky se dají použít pro pacienty všech ostatních skupin, ti jsou nejžádanější. Pro červené krvinky jsou to dárci se skupinou 0, pro plazmu dárci se skupinou AB.

Kdo je vhodným dárcem a kdo naopak krev darovat nemůže, přestože by chtěl?
Podmínkou dárcovství je věk mezi 18 a 65 lety (prvodárce do 60 let) a minimální váha 50 kg. Vhodným dárcem je každý, kdo splňuje kritéria pro dárce krve a krevních složek. Většinou se jedná o zdravé osoby, ale dárcem může být i člověk s dobře léčeným vysokým tlakem, s lehkou formou astmatu či alergie, po stanovené době i po prodělání určitých chorob (např. 6 měsíců po prodělané mononukleóze), atd. Darovat krev není možné do 6 měsíců po operaci (i endoskopické – např. kloubů), do 6 měsíců po tetování, piercingu, transfuzi, do 1 měsíce po užívání antibiotik, do 14 dnů po chřipce, atd. Také cestování do exotických destinací a rizikové chování s sebou přináší omezení pro dárcovství. Darovat krev a krevní složky nemohou osoby po prodělané hepatitidě typu B a C, osoby s HIV pozitivitou, osoby s nádory a rakovinou, intravenózní uživatelé drog, osoby s vážnými chorobami srdce, plic, jater, ledvin, atd. Při nejasnostech zájemců o dárcovství doporučuji kontaktovat transfuzní oddělení nebo položit otázku na stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství.


Jak často je možné krev darovat?
Krev mohou darovat muži maximálně 5x ročně, ženy 4x ročně. Plazmu doporučujeme darovat max. jednou za 14 dnů, lze darovat maximálně 25 litrů ročně.


Jaké výhody mají bezpříspěvkoví dárci?
Bezpříspěvkové dárce oceňuje Český červený kříž, uděluje jim medaile prof. Janského za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů a zlaté kříže ČČK za 80, 120 a 160 bezplatných odběrů. Dárce má podle zákoníku práce nárok na volno v den odběru. Stát oceňuje dárce tím, že uznává bezplatný odběr krve nebo krevní složky jako dar pro zdravotnické účely a umožňuje tak za každý bezplatný odběr odečíst 2000 Kč z daňového základu až do výše 10% tohoto základu.

Jak probíhá vlastní odběr – provádí se před ním ještě nějaký krevní test – například u dárce, který je u vás poprvé?
Každý dárce se před odběrem registruje v kartotéce (k tomu potřebuje mít s sebou nějaký průkaz totožnosti – nejlépe občanský průkaz nebo pas a průkazku zdravotní pojišťovny), vyplní si dotazník pro dárce, kde odpoví na otázky týkající se zdravotního stavu. Před odběrem krve se vyšetřuje hemoglobin – červené krevní barvivo – minimální hladina u mužů je 135 g/l a u žen 125g/l. Poté je dárce vyšetřen osobou zodpovědnou za propuštění dárce k odběru (nejčastěji lékařem). Po občerstvení, kdy by měl dárce těsně před odběrem vypít alespoň půl litru tekutiny, může jít na odběr.

Kde mohou zájemci nalézt adresy odběrových center?
Transfuzní oddělení se nacházejí nejčastěji v nemocnicích, adresy a kontakty jsou přístupné na stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství (www.transfuznispolecnost.cz, lišta „pro dárce“ a „diskuze“), Na těchto stránkách zájemci naleznou další informace o dárcovství a mohou zde klást i otázky, které se týkají bezprostředně dárcovství krve a krevních složek.

Děkuji za rozhovor.
Dana Vondrášková

 

 

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..