Svátky

Dobré poledne,
dnes je pátek 14.6.2024
svátek má Roland
zítra Vít

Krátce

TOP 10 druhů potravin,
které jsou zdrojem vápníku.

Citáty

OTTO VON BISMARCK
Kdo touží a nejedná, šíří nákazu: chtít a nejednat je mor.

Otázka č.43


Vážený pane Landa, dotknul jste se problému, který tíží nás lékaře – v tomto případě urology – zejména v posledních letech. V krátkosti se pokusím vysvětlit proč k Vámi uvedeným těžkostem došlo, a pokud nedojde k systémovým změnám v našem zdravotnictví, patrně i nadále docházet bude. Moje vysvětlení je pouhou interpretací toho, jak mi situace byla vysvětlena odborníky pracujícími v lékárenství. Každý lék na našem trhu podléhá jakési registraci, která je platná po určitou dobu. Po vypršení této doby je nutno požádat o registraci novou. Je na každém výrobci či dovozci zda požádá o prodloužení registrace a tím o možnost uplatnění léku na českém trhu či nikoli. Jestliže se výrobci či dovozci jeví lék a nemalá investice do registrace léku na našem trhu, neperspektivní ( tj. lék nebude patřičně vydělávat), pak neexistuje žádná pobídka či páka, která by výrobce či dovozce donutila k tomu, aby lék dále vyráběl a na našem trhu registroval. Jednotlivé firmy se samozřejmě jedna druhé nesvěřují o svých záměrech. Registrační řízení přitom není otázka měsíců, ale spíše let. Proto se snadno stane, že lék, který přestal být registrován, může být nahrazen jiným až po poměrně dlouhém období. Vzhledem k tomu, že náš trh je malý a regulační opatření neustále stlačují ceny léků, může se snadno stát, že u některých léků se prostě nenajde nikdo komu by se o registraci preparátu na našem trhu vyplatilo požádat a lék tak na trhu chybí.
Situace s chyběním léku se dá samozřejmě šikovností lékárníků a lékařů obejít - není to však jejich povinnost a už vůbec ne zisková záležitost. Navíc kvalita léku nemusí vždy dosahovat parametrů léku vyráběného v továrně. Například výše zmíněný alkalit se dá vyrobit z chemické substance Citrátu draselného - tato substance je však bez další úpravy velmi náchylná na jímání vzdušné vlhkosti a tak dochází k hrudkování až vzniku kompaktní hmoty, která musí být před použitím nadrcena a následně obtížně rozpouštěna.
Ještě než Vám a patrně Vašemu urologovi prozradím jaký preparát se dostává od 1.10.07 na náš trh, dovolím si několik poznámek k terapii urátových močových kamenů, která je nejvhodnější k tzv. lytické terapii tj. rozpouštění kamene a kterou, jak sám udáváte, řadu let trpíte.
Urátové kameny vznikají ve většině případů vrozenou chybou v chemických pochodech organizmu člověka, jejímž výsledkem je zvýšená tvorba kyseliny močové (KM). Dochází ke zvýšení její hladiny v krvi a následně je i ve zvýšené míře vylučována do moči. Za příznivých okolností tj. zahuštění moči a její současné kyselé reakce dochází ke vzniku kamene. Tento proces je však u urátových močových kamenů zvratný tzn. kameny jsou zpětně rozpustné pokud se přeruší podmínky jejich vzniku. Je třeba snížit nabídku kamenotvorné látky, zvýšit množství tekutiny a tím moči ve které se KM rozpouští a zvýšit rozpustnost KM ovlivněním pH moči. Samozřejmou podmínkou rozpustnosti je obtékání kamene močí. Kámen nesmí vytvářet překážku v odtoku moči - blokádu. V případech, kdy k tomu dochází, je na místě invazivnější postup, kterým je konkrement rozdrcen, odstraněn a nebo jsou vytvořeny podmínky pro jeho lepší obtékání.
Tvorbu KM lze snížit podáním léku (Allopurinol), který blokuje cyklus vzniku (KM) a normalizuje tak její hladinu. Samozřejmou součástí terapie je i tzv. uratická dieta, omezující přísun látek tzv. purinů ve stravě (hlavně nadbytek masa), které jsou stavebními kameny pro vznik KM.
Příjem tekutin by měl být hojný, tj.takový, aby denní produkce moči přesáhla 1500 ml – 2000 ml. Pouze takové množství moči zabezpečí dostatečnou kapacitu pro rozpouštění kyseliny močové. Ovlivněním chemické reakce moči (pH) pak může dojít k výraznému zvýšení rozpustnosti kyseliny močové v moči a tím i urátového konkrementu. Mezi léky ovlivňujícími pH patří právě Vámi zmíněný nedostatkový Alkalit, který byl přechodně nahrazen přípravkem Blemaren a nyní by měl být od 1.10.07 k dispozici v distribuční síti velkoobchodu přípravek Uralit U. Při užívání všech přípravků ovlivňující pH moči je nutné pravidelné sledování pH a pečlivé vybalancování dávkování tak, aby nedocházelo k přílišnému kolísání pH během dne. Rozpouštění urátového konkrementu je proces dlouhodobý a po dosažení rozpuštění je třeba trvale sledovat a korigovat hladinu kyseliny močové zejména dietou, případně léky. Je třeba dodržovat stále vysoký přísun tekutin. Dlouhodobá alkalizace moči je sice možná, avšak pro většinu pacientů méně přijatelná. Všechny preparáty totiž vykazují ne zrovna příznivé chuťové vlastnosti, které pacienti tolerují většinou pouze po dobu rozpouštění kamene.

Vyhledávání

Foto dne

CESTOVÁNÍ

 

Nenechte si ujít povídání o cestách po místech více či méně známých..